Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Foto:Magnus Wålinder, Professor i byggnadsmaterial

MD17: Nya träbaserade material och hybrider för ett bioekonomidrivet byggande

Vi utnyttjar inte potentialen hos trä som byggnadsmaterial. Varför är det så när vi bor i ett land med ett långsiktigt skogsbruk?

En orsak kan vara att vi först måste förstå träets natur så att vi kan kontrollera materialets egenskaper. Följ med när Magnus Wålinder, Professor i byggnadsmaterial delar med sig av möjligheter och förutsättningar för att bygga högre, starkare, längre och mer hållbart i trä. Föredraget handlar om trämodifiering, träbaserad hybridteknik, träkompositer och engineered wood products.