Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Ny trendföreläsning - Se Helheten!

Under Formex hade Materialbiblioteket smygpremiär för den nya trendföreläsningen ”Se Helheten”.

En föreläsning som är unik i det att den i fyra trender lägger lika stor vikt vid materialen och deras uttryck som vid de färgpaletter som presenteras. Trendinformationen blir också tydligare då åhöraren får möjlighet att se och känna på illustrerande materialprover och ytor. ”Se Helheten” riktar sig till arkitekter, designer och produktutvecklare och andra som fattar beslut som rör materialval och färgsättning.

Under hösten genomförs ”Se Helheten” som öppen föreläsning vid två tillfällen i Materialbiblioteket på Stockholmsmässan:

4 oktober, klockan 16.00-17.00
12 oktober, klockan 16.00-17.00

Föreläsningen kostar 800 kronor + moms per person. Kaffe/thé och bulle ingår. Innan föreläsningen är Materialbiblioteket givetvis öppet för de åhörare som vill passa på att ställa frågor som rör material och tillverkningsmetoder.

Anmälan görs till: materialbiblioteket@stockholmsmassan.se. Ange antal personer, datum för föreläsning, organisationsnummer (eller vid enskild firma, personnummer) och faktureringsadress.

”Se Helheten” går även att boka för slutna grupper och kan då genomföras på plats hos er. Kontakta Björn Florman, Materialbiblioteket 070-789 44 82 för mer information.